Anasayfa / A / Amr bin Ümeyye (r.a.)

Amr bin Ümeyye (r.a.)

Peygamber yıldızlarının ön safında yer alan sahabilerden biri olan Amr bin Ümey­ye’nin yaşadığı en mühim hadiselerden biri, 39 sahabinin şehit olmasıyla neticelenen Bi’r-i Maûne Vakası’dır. Nadiroğulları kabilesi, Re­sû­lul­lah’tan kendilerine İslamiyet’i anlatacak kimseler göndermesini istemişti. Bu­nun üzerine Re­sû­lul­lah, 40 sahabiden mey­dana gelen bir kafileyi Nadiroğullarının reisiyle birlikte gönderdi. Kafile “Bi’r-i Maûne” denilen yere vardıklarında etrafları Nadiroğullları tarafından çevrildi. Sahabi­ler bunun bir tuzak olduğunu anlamışlardı, ama artık çok geçti. Müşrikler 39 sahabiyi in­safsızca kat­lettiler. Bu sırada Amr bin Ümeyye ile bir arkadaşı, hadise yerine yakın bir yerde develeri otlatıyorlardı. Kuşların Bi’r-i Maûne civarında uçuştuklarını görünce şüphelendiler. O tarafa doğru giderken olayı gören bir kadın onlara acı haberi verdi. Süratle hadise yerine koştular. Ama geç kalmışlardı. Müşriklerle çetin bir mücadeleye girdiler. Amr bin Ümeyye esir olurken, arkadaşı şehit düştü. Bir müddet sonra esaretten kurtulan Amr bin Ümeyye, Medine’ye dönerken yolda Nadiroğullarından olduklarını öğrendiği iki kişiye rast geldi. Onların sahabilere ve kendisine yaptıklarını unutamıyordu. Gizlice takip etti. Adamlar bir ağaç altında uykuya daldıkları bir sırada ikisini de öl­dürdü. Daha sonra Medi­ne’ye döndü ve Re­sû­lul­lah’ın huzuruna çıktı. Re­sû­lul­lah, sa­habilerin başına ge­lenlere çok üzülmüş, Nadiroğullarına çok beddua etmişti. Amr bin Ümeyye, sahabilerin intikamını almak için Nadiroğullarından iki kişiyi öldürdüğünü söyle­yince Re­sû­lul­lah üzüldü ve şöyle dedi:

“Sen ne kötü iş yaptın! İki kişiyi öldürdün ki, kendilerine tarafımdan eman ve­rilmiş ve himaye taahhüdünde bulunulmuştu. Onların diyetini ödeyeceğim.”

Re­sû­lul­lah daha sonra iki kişinin diyetini ödedi. Onlar bu kadar Müslüman’ı öldürdükleri hâlde Re­sû­lul­lah yine de onlardan iki kişinin öldürülmesinden memnun olmamış, aksine kızmış ve diyetlerini de ödeyerek gerçek bir adalet örneği ortaya koymuştu. Ama Nadiroğulları yaptıklarının cezasını kısa bir müddet sonra çekmeye başladılar. Re­sû­lul­lah’ın bedduasını alan bu kabilede büyük bir kıtlık baş gösterdi. Ayrıca şiddetli humma salgını yayılmaya başladı. Sadece humma salgınından 700 kişi öldü.[1]


___________________________________

[1]Üsdü’l-Gàbe, 4: 86; Tabakât, 1: 259; 2: 93-94, Taberî, 3: 32.

Yazar: 
Sahabeler Ansiklopedisi

Diğer Yazılar

Abdullah bin Cübeyr (r.a.)

Hz. Abdullah, İkinci Akabe Biatı’nda bulunmuş, hicret ettiği takdirde Re­sû­lul­lah’ı hayatı pahasına koruyacağına dair söz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.