C

Cüleybib (r.a.)

Hz. Cüleybib, Ensar’dandı, bekârdı. Peygamberimiz onu evlendirmek istedi. En-sar’dan birinin kızına talip oldu. Sahabi, “Annesiyle bir konuşayım.” dedi. Hanı­mının yanına giderek, Re­sû­lul­lah’ın, kızlarını istediğini söyledi. Kadın, “Memnu­niyetle!” dedi. Kızını Re­sû­lul­lah’ın kendisi için istediğini zannetmiş. Sonradan Hz. Cüleybib (r.a.) için olduğunu öğrenince, “Hayır.” dedi. Vermeyeceğini söy­ledi. Bütün bunları duyan kızı, “Allah’ın …

Devamı

Cerir bin Abdullah (r.a.)

Hicret’in 10. yılıydı… Mekke fethedilmiş, İslamiyet daha geniş kitlelere yayılmıştı. Çevre kabileler kafile kafile Medine’ye geliyorlar, Müslüman oluyorlardı. İslam’ın kurtarıcı eli Becileoğullarına da ulaşmış, 150 kişilik bir heyetle Medine’nin yolunu tut­muşlardı. Cerir bin Abdullah (r.a.) bu kafilenin başkanıydı. Kafile Medine’ye yaklaş­tığı sırada Peygamberimiz (a.s.m.), Ashâbıyla sohbet ediyordu. Bir ara, “Sizin …

Devamı

Cebbar bin Sahr (r.a.)

Hz. Cebbar, Medineliydi. İkinci Akabe Biatı’nda bulundu. Başta Bedir olmak üzere Peygamberimizle birlikte bütün savaşlara iştirak etti. Hayber fethedildikten sonra Peygamberimiz kendisini Hayber vergisini top­lamak üzere vazifelendirdi. Cebbar (r.a.) aynı vazifeyi Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer devirlerinde de yürüttü. Hz. Cebbar, Peygamberimize olan bağlılığıyla temayüz etmişti. Re­sû­lul­lah bir şeyin …

Devamı

Câfer bin Ebî Tâlib (r.a.)

Peygamberimiz tebliğ vazifesi yanında ibadetlerini de müşriklerden gizli yapı­yordu. Bu sebeple İslamiyet’in ibadet tarzı pek bilinmiyordu. Bir gün Re­sû­lul­lah (a.s.m.), Hz. Ali’yle beraber namaz kılarken kardeşi Câfer bunu gördü. Merak et­ti. Daha sonra Hz. Ali’yi buldu ve yaptıkları hareketin ne olduğunu sordu. Hz. Ali de bunun Cenâb-ı Hakk’a karşı yapılan …

Devamı

Câbir bin Abdullah (r.a.)

Uhud Harbi hazırlıkları günden güne ilerliyordu. Müslümanlar bir taraftan Hz. Peygamber’in (a.s.m.) nezaretinde erzak hazırlıklarını tamamlarken, kılıç ve ok talimlerini de ihmal etmiyorlardı. Bu arada eli kılıç tutan genç ve yiğit Müslümanlar da Peygamberimize (a.s.m.) müracaat ediyor, harbe katılmak için müsa­ade istiyorlardı. Bedir Savaşı’na katılamamanın ıstırabı ve hüznü ile yanıp …

Devamı

Cüveyrite Bintül Haris (ra)

Hz. Peygamber’in zevcesi ve müminlerin annesi. Hz. Cüveyriye, Mustalikogullari kabilesinin baskani Hâris b. Ebî Dirar’in kizidir. Ayni kabileden Safvân oglu Musâfi’den dul kalmisti. Mustalikogullari, Hicret’in altinci yilinda Medîne’ye saldiri için hazirlik yapmaya basladilar. Durumu ögrenen Hz. Peygamber (s.a.s.), yediyüz kisilik bir askerî kuvvetle, onlardan önce davranarak Müreysi’ suyu basinda saldirdi. …

Devamı